Επικοινωνία με τον πράκτορα

ΣYΜΕΩΝ Ι. ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ

Μελετιάδης Ι. Συμεών - Συνεργάτης Σύμβουλος Μηχανικός Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Μελετητής Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων-Εγκαταστάσεων Κατασκευαστής Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων-Εγκαταστάσεων
+30 2341022190
+30 6944 957636

Οι ενεργές λίστες αυτού του πράκτορα: